Aflossingsvrije hypotheek - Leven hypotheek - Spaar hypotheek
Annuïteiten hypotheek - Lineaire hypotheek - Beleggers hypotheek

 

 

Aflossingsvrije hypotheek

 

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u gedurende de looptijd alleen rente.

Aflossen doet u pas aan het eind van de looptijd, of bij verkoop van de woning.

De aflossingsvrije hypotheek kan na dertig jaar eventueel worden verlengd.

U dient dan wel rekening te houden met de fiscale aspecten.

Het voordeel van een aflossingsvrije hypotheek is dat u alleen rente betaalt en geen aflossing. Uw maandlasten blijven dus relatief laag.

 

wp2af3e58d.png

 

Kenmerken:

- u betaalt alleen rente.

- aflossen aan het eind van de looptijd of bij verkoop van de woning.

- de aflossingsvrije hypotheek kan na dertig jaar eventueel worden verlengd.

- de meeste banken verstrekken een aflossingsvrije hypotheek tot maximaal 90% van  

  de executiewaarde. In combinatie met een andere hypotheekvorm maximaal 75%

  van de executiewaarde.

- Bij enkele banken is het mogelijk om zelfs tot 125% aflossingsvrij te lenen.

 

Voordelen:

- u kunt een overlijdensrisicoverzekering verpanden. (eventueel ook een bestaande polis)

- kan in combinatie met andere hypotheekvormen worden gesloten.

- grote diversiteit in rentevaste periodes.

 

Nadelen:

- u lost niets af gedurende de looptijd.

 

Fiscaal
De schuld blijft gelijk gedurende de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek.

Hierdoor kunt u een maximale renteaftrek hebben.

De hypotheekgelden moeten wel worden gebruikt voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning.

 

 

Leven hypotheek

 

Bij een leven hypotheek lost u tijdens de looptijd helemaal niets af.

Hoe dat werkt? Eenvoudig.

Naast uw hypothecaire lening, sluit u een levensverzekering af.

Deze wordt verpand aan de hypotheekverstrekker.

Aan de verzekeraar betaalt u elke maand premie.

Daarmee bouwt u een bedrag op waarmee uw hypotheek op de einddatum geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

De premie voor de polis blijft gedurende de gehele looptijd gelijk.

Overigens kunt u op dezelfde polis ook een overlijdensdekking afsluiten.

Dit is vaak goedkoper dan twee losse verzekeringen.

Ieder zijn specialisme:
Er zijn veel verzekeraars en hypotheekbanken in Nederland.

Als intermediair zijn wij naast hypotheken ook gespecialiseerd in levensverzekeringen.

Wij kennen de specifieke voorwaarden van vele verzekeraars.
 

Kenmerken:

- u betaalt rente aan de hypotheek verstrekker;

- het is eventueel mogelijk bestaande polissen te koppelen aan een nieuwe hypotheek.

- aan de verzekeraar betaalt u iedere maand een vaste premie om een

  bedrag op te bouwen waarmee uw hypotheek op einddatum geheel of  

  gedeeltelijk kan worden afgelost;

 

Voordelen:

- grote keuze uit verschillende verzekeraars.

- kan worden afgesloten in combinatie met andere hypotheekvormen.

- levenpolis kan meestal worden meegenomen naar een andere  

  geldverstrekker bij oversluiten.

- tussentijds kan het doelkapitaal en het verzekerde bedrag bij overlijden  

  worden aangepast.

- switchen tussen verschillende fondsen is mogelijk.

- overlijdensrisico kunt op dezelfde polis meeverzekeren.

- u kunt zelf aangeven van welk rendement u uit wilt gaan (maximaal 8%).

- u kunt een garantie inbouwen van maximaal 3%.

 

Nadelen:

- eindkapitaal is meestal niet gegarandeerd bij een leven hypotheek.

 

Fiscaal:
De schuld blijft gedurende de looptijd van de Levenhypotheek gelijk.

Hierdoor kunt u een maximale renteaftrek hebben.

De hypotheekgelden dienen wel te worden gebruikt voor de aanschaf, verbetering of onderhoud van uw eigen woning.

De uitkering van de polis is onder bepaalde voorwaarden belastingvrij.

Onze hypotheek adviseur kan u hier alles over vertellen.

 

 

Spaarhypotheek

 

Bij deze hypotheekvorm lost u uw hypotheek tijdens de looptijd niet af.

Wel bouwt u vermogen op binnen een spaar/levensverzekering waarmee u de

hypotheek aan het einde van de looptijd aflost.

Voor de verzekering betaalt u een premie.

Blankenspoor hypotheken en verzekeringen werkt samen met verschillende

banken en verzekeraars.

U kunt bij ons dus kiezen uit verschillen varianten van de spaarhypotheek.
 

Zo kunt u kiezen voor de spaarhypotheekvariant, de beleggingsvariant,

of voor een combinatie hiervan.

‘Traditionele spaarhypotheken’ bieden deze verschillende beleggings mogelijkheden niet.

Bij de spaarhypotheekvariant spaart u altijd het hypotheekbedrag bij elkaar

(niets meer, niets minder).
Bij de traditionele spaarhypotheek is de rente die u ontvangt op de spaarpremies gelijk aan de hypotheekrente.

Over het spaardeel van de premies krijgt u dus een gegarandeerd rendement vergoed dat gelijk is aan het hypotheekrentepercentage.

Bij de beleggingsvariant kunt u kiezen uit een breed scala beleggingsfondsen.

U loopt hierbij wel beleggingsrisico.

 

wpc44de2cc.png

 

Voordelen:

- aan de ene kant heeft u een maximale renteaftrek omdat u gedurende de

  looptijd niets aflost. Aan de andere kant spaart of belegt u belastingvrij

  binnen een levensverzekering. Dit kan bijzonder aantrekkelijk zijn.

- de spaarhypotheek variant heeft een dempende werking op de lasten.

 de hypotheekrente is immers gelijk aan de rentevergoeding over de kapitaalverzekering.  

  Als de rente stijgt, wordt ook de rentevergoeding op de verzekering hoger en daardoor

  daalt uw premie. Daalt de rente, dan neemt de rentevergoeding af en stijgt uw premie.

- kan in combinatie met andere hypotheekvormen;

- grote diversiteit in rente vaste perioden en rentevarianten.

- bij een traditionele spaarhypotheek is het eindkapitaal gegarandeerd.

 

Nadeel:

- doordat de spaarverzekering gekoppeld is aan de hypotheek is de  

  spaarhypotheek minder flexibel bij een eventuele toekomstige

 oversluiting van de hypotheek.

- doorgaans een hogere rente.

 

 

Annuïteiten hypotheek

 

De bruto maandlasten van deze hypotheek blijven, bij gelijkblijvende rente,

gedurende de hele looptijd gelijk.

Het aflossingsdeel wordt alleen steeds iets groter en het rentedeel kleiner.

Daardoor is uw fiscale voordeel (aftrekpost rente) in de eerste jaren het grootst.

Uw netto maandlasten zijn dan het laagst.

Bij nieuwbouw betaalt u gedurende het eerste jaar na passeren van de hypotheekakte meestal alleen rente.

De koppeling tussen een Annuïteitenhypotheek en een (bestaande) risicoverzekering is vaak mogelijk.

 

wp0aab1282.png

 

Kenmerken:

- bruto maandlasten van deze hypotheek blijven gedurende de hele looptijd gelijk.

- bij nieuwbouw betaalt u gedurende het eerste jaar na passeren alleen rente.

- de koppeling tussen een Annuïteitenhypotheek en een risico verzekering is mogelijk.

 

Voordelen:

- aan het begin van de looptijd veel belastingvoordeel.

- kan bestaan in combinatie met andere hypotheekvormen.

- grote diversiteit in rentevaste periodes.

 

Nadeel:

- uw netto lasten stijgen gedurende de looptijd van de hypotheek.

  (door afname van de hypotheekschuld verminderd de renteaftrek)

 

Fiscaal:
Gedurende de looptijd van de hypotheek betaalt u steeds meer aflossing en minder rente, waardoor het fiscale voordeel afneemt.          

 

 

Lineaire hypotheek

 

Bij de Lineaire hypotheek lost u “zolang de hypotheek loopt” elke maand een gelijk deel van de hoofdsom af.

Alleen bij nieuwbouw lost u in het eerste jaar soms nog niets af.

Aan het begin van de looptijd zal het maandbedrag van de lineaire hypotheek relatief hoog zijn. Maar het daalt tijdens de looptijd.

U betaalt namelijk alleen rente over het bedrag dat nog niet is afgelost.

En dat wordt steeds lager.

De koppeling tussen een lineaire hypotheek en een (bestaande) risicoverzekering is mogelijk.


  wp27c43e5e.png
 

Kenmerken:

- u lost zolang de hypotheek loopt maandelijks een gelijk deel van de hoofdsom af.

 

Voordelen:

- hypotheeklasten nemen gedurende de looptijd af.

- directe aflossing op de hoofdsom.

- kan bestaan in combinatie met andere hypotheekvormen.

- grote diversiteit in rente vaste periodes.

 

Nadeel:

- aan het begin van de looptijd is de maandlast van de lineaire hypotheek relatief hoog.

 

Fiscaal:
Gedurende de looptijd van de hypotheek betaalt u steeds minder rente.

Dit houdt in dat uw netto maandlasten gedurende de looptijd van de hypotheek zullen stijgen.

 

 

Beleggers hypotheek


Bij de beleggers hypotheek betaalt u maandelijks alleen rente.

Aflossen doet u aan het eind van de looptijd.

Met het kapitaal dat u intussen via uw beleggingsdepot heeft opgebouwd.

De opbouw kan plaatsvinden door maandelijkse storting.

Of door een hoge storting bij het aangaan van de hypotheek.

Een combinatie hiervan is ook mogelijk.

De keuze van beleggingsfondsen is aan u.

Blankenspoor hypotheken en verzekeringen werkt samen met beleggingsinstellingen met een gevarieerd aanbod.
Met een beleggers hypotheek heeft u veel bewegingsvrijheid.

Zo zijn tussentijdse stortingen mogelijk. U kunt zelfs tussentijds geld opnemen,

wanneer u voldoende heeft opgebouwd in uw beleggingsdepot.

 

Een belangrijk voordeel van de beleggers hypotheek:

het is mogelijk dat u met de beleggingsrendementen meer vermogen opbouwt dan u moet aflossen.

Resultaten uit het verleden bieden echter geen garanties voor de toekomst.

De koppeling tussen een beleggers hypotheek en een (bestaande)

risico- en/of levensverzekering is mogelijk. 
 

Kenmerken:

- u betaalt alleen maandelijks rente.

- geheel of gedeeltelijk aflossen doet u aan het eind van de looptijd.

- fiscaal aantrekkelijk.

 

Voordelen:

- tussentijdse opnames mogelijk en geen verplichting tot bijstorten.

- u kunt een losse levenpolis of een overlijdensrisicoverzekering bijsluiten.

- kan in combinatie met andere hypotheekvormen.

- grote diversiteit in rentevaste periodes.

 

Nadeel:

- de eindwaarde van het beleggingsdepot is onzeker.

 

 

Overbruggingshypotheek

 

U hebt een nieuw huis gekocht. En u hebt al een huis in uw bezit.

Vaak transporteert de nieuwe woning eerder dan de huidige woning.

U wilt nog het nodige verbouwen, op uw gemak verhuizen of u heeft nieuwbouw gekocht.

Met een overbruggingshypotheek kunt u toch over de overwaarde van uw huidige woning beschikken.

Onze hypotheek adviseurs kunnen u hier meer over vertellen.

 

 

 

Financiële Bijsluiter
Het financiële risico dat u loopt bij een aantel producten is afhankelijk van de levensverzekering beleggingsverzekering die u erbij afsluit.

Vraag bij onze hypotheekadviseur naar de hierbij behorende Financiële Bijsluiter voordat u besluit het product af te sluiten.